POLITIKA ZASEBNOSTI SPLETNE TRGOVINE MODIVO.SI

POLITIKA PIŠKOTKOV SPLETNE TRGOVINE MODIVO.SI

 


 

 

POLITIKA ZASEBNOSTI SPLETNE TRGOVINE MODIVO.SI

 

I. S KAKŠNIM DOKUMENTOM SE SREČUJEM?
II. KDO JE UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?
III. KAKO SKRBIMO ZA VAŠE OSEBNE PODATKE?
IV. ZA KATERE NAMENE IN NA KAKŠNI PODLAGI SO VAŠI PODATKI OBDELOVANI?

1. UPORABNIŠKI RAČUN V SPLETNI TRGOVINI IN APLIKACIJI
2. ODDAJA NAROČILA
3. OBRAZEC ZA REKLAMACIJE
4. KONTAKTNI OBRAZEC
5. E-NOVICE
6. PROFILI NA SOCIALNIH OMREŽJIH
7. OBVESTILO O RAZPOLOŽLJIVOSTI IZDELKA
8. ORGANIZACIJA NAGRADNIH IGER IN NATEČAJEV
9. RAZISKOVANJE ZADOVOLJSTVA STRANK

V. ALI STE NAM DOLŽNI POSREDOVATI SVOJE PODATKE IN KAKŠNE SO MOREBITNE POSLEDICE, ČE NAM JIH NE POSREDUJETE?
VI. ALI SO VAŠI PODATKI PREDMET PROFILIRANJA IN KAJ TO POMENI ZA VAS?
VII. ALI NAM PRI UPORABI NAŠE MOBILNE APLIKACIJE OMOGOČATE DOSTOP DO FUNKCIONALNOSTI NPR. VAŠEGA TELEFONA?
VIII. KDO JE LAHKO UPORABNIK VAŠIH PODATKOV?
IX. ALI SE VAŠI PODATKI PRENAŠAJO TUDI V TRETJE DRŽAVE (ZUNAJ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA)?
X. KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE?
XI. ALI VAM BOMO POŠILJALI KOMERCIALNE INFORMACIJE (NA PRIMER NA VAŠ E-POŠTNI NASLOV)?
XII. KAKO VARUJEMO VAŠE PODATKE?
XIII. KATERI SUBJEKTI SESTAVLJAJO SKUPINO?
XIV. POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI
XV. ALI SE LAHKO TA POLITIKA SPREMENI IN KAKO BOSTE O TEM IZVEDELI?
XVI. OD KDAJ VELJA TA RAZLIČICA POLITIKE?

 

Če so v nadaljevanju besedila te POLITIKE ZASEBNOSTI SPLETNE TRGOVINE MODIVO.SI, uporabljeni naslednji izrazi z veliko začetnico, se razlagajo tako, kot je navedeno v 6. točki I. splošnih določb Splošnih pogojev.

 

I. S KAKŠNIM DOKUMENTOM SE SREČUJEM?

Ta pravilnik o Politiki zasebnosti Spletne trgovine in Aplikacije ("Politika") je informativne narave, kar pomeni, da za vas ne predstavlja vira obveznosti (ni pogodba ali splošni pogoji). Namen Politike je jasno predstaviti načela delovanja Spletne trgovine in Aplikacije ter načela ravnanja in obdelave osebnih podatkov.

 

II. KDO JE UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Upravljavec osebnih podatkov zbranih:

a) preko Spletne trgovine in Aplikacije (vključno z uporabo piškotkov ali podobne tehnologije) ali drugih komunikacijskih kanalov s Stranko
b) na podlagi kupčeve dejavnosti na spletu ali v Aplikaciji, ki pripada MODIVO S.A.,

je družba MODIVO S.A. s sedežem v Zielona Góra (ul. Nowy Kisielin-Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra) vpisno sodni register pri Okrožnem sodišču v Zielona Góra, VIII Gospodarski oddelek KRS, pod številko KRS: 0000541722; DŠ: 9291353356; REGON: 970569861; BDO: 000031285; z osnovnim v celoti vplačanim kapitalom v višini 2.008.001 PLN (»Upravljavec«).
Kontakt z upravljavcem je možen na zgoraj navedenem naslovu, preko e-pošte: info@modivo.si.
Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO) lahko kontaktirate preko e-pošte: iod@modivo.com.
Vaše osebne podatke za tržne, analitične in statistične namene lahko obdelujejo tudi druga podjetja v Skupini (določena nižje v točki XII. ), kot ločeni upravljalci vaših osebnih podatkov, zaradi skupne promocijske in razvojne politike, ki jo izvaja naša Skupina (obvezno preberite nižje v točki XI. ).

 

III. KAKO SKRBIMO ZA VAŠE OSEBNE PODATKE?

Upravljavec pripisuje velik pomen varnosti in skladnosti obdelave osebnih podatkov Strank z zakonodajo. Osebni podatki Stranke se obdelujejo v skladu z uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 v zvezi z zaščito fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ter razveljavitvijo Direktive 95/46 / ES (Uradni list Evropske unije št. 119, str. 1) ("GDPR") in drugih trenutno veljavnih zakonskih določb o varstvu osebnih podatkov.
Osebni podatki pomenijo podatke v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo ("Osebni podatki"). Fizična oseba, ki jo je mogoče določiti, je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti na podlagi identifikatorja, kot so ime in priimek, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, internetni identifikator ali eden ali več posebnih dejavnikov, ki določajo fizične, fiziološke, genetske , psihološke, ekonomske, kulturne ali družbene identitete fizične osebe.
Poleg tega Upravljavec ne ščiti samo oseb, ki obiščejo spletno trgovino ali uporabljajo aplikacijo, temveč tudi stranke, ki so posredovale svoje osebne podatke po drugih komunikacijskih kanalih, to so:

a) spletno mesto https://www.facebook.com in katera koli druga spletna mesta, ki jih upravlja Facebookom ali skupaj z njimi (vključno s pod domenami, mednarodnimi različicami, pripomočki in različicami za mobilne telefone), katerih načela delovanja temeljijo na predpisih, ki so na voljo zlasti na https://www.facebook.com/legal/terms, ki jih zagotavlja Facebook Inc. ali Facebook Ireland Limited („Spletno mesto Facebook”), vključno z uporabo funkcije Lead Ads namenjene neposrednemu trženju lastnih izdelkov ali storitev upravljalca. Pravila za zaščito in uporabo osebnih podatkov s strani spletnega mesta Facebook so na primer na voljo na spletnem mestu: https://www.facebook.com/policy.php. Upravljavec nima vpliva na vsebino pravnih pravil spletnega mesta Facebook, vključno z varstvom osebnih podatkov;
b) Aplikacije, ki Upravljavcu omogočajo izvajanje oglaševalskih kampanj na spletnem mestu Facebook, vključno z nagradnimi igrami in natečaji.

 

IV. ZA KATERE NAMENE IN NA KAKŠNI PODLAGI SO VAŠI PODATKI OBDELOVANI?

Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo za različne namene in na različnih pravnih podlagah, odvisno od tega, katere funkcije Spletne trgovine in Aplikacije uporabljate, zlasti za sklepanje in izvajanje prodajnih pogodb, sklenjenih z vami, izvajanje dejavnosti neposrednega trženja, tržnih in statističnih analiz, izboljšanje kakovosti. storitve, izpolnjevanje ustreznih zakonskih obveznosti Upravljavca ali prepoznavanje goljufij z oglasi ad fraud. Podrobnosti spodaj.

1. UPORABNIŠKI RAČUN V SPLETNI TRGOVINI IN APLIKACIJI

Upravljavec vaših osebnih podatkov je oseba, navedena v točki II. te Politike..
Vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali v zvezi z registracijo Uporabniškega računa, pa tudi drugi podatki, zbrani v povezavi z vašo dejavnostjo v Spletni trgovini in uporabo naših storitev (zlasti: ime in priimek; e-poštni naslov; kontaktna telefonska številka; naslov [ulica, hišna številka, , poštna številka, mesto, država], naslov prebivališča / podjetja / sedeža [če se razlikuje od naslova za dostavo], številka bančnega računa in v primeru strank, ki niso potrošniki ime podjetja oz. firma in davčna identifikacijska številka, se lahko obdelujejo za naslednje namene:

a) vodenje Uporabniškega računa, tako da boste lahko uživali v ugodnostih, ki jih ponuja (npr. oddajanje Naročil, ne da bi morali vsakič izpolnjevati obrazce, dostop do zgodovine nakupov, upravljanje vaših privolitev na spletnem mestu itd.) in omogočanje uporabe drugih razpoložljivih storitev na naši spletni strani - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, to je potreba po izvedbi pogodbe, ki jo sklenete z ustvarjanjem računa in sprejetjem splošnih pogojev Spletne trgovine ali vaša privolitev - čl. 6 odst. 1. a) GDPR;

b) tržne, analitične in statistične dejavnosti Upravljavca ali njegovih partnerjev (tretje osebe, naštete v točki 11 Politike piškotkov) ali druge tako imenovane tretje osebe, s katerimi sodelujemo, npr. predstavljamo vam oglase in ponudbe (popuste), prilagojene vašim interesom na podlagi profiliranja (na poenostavljen način analiziramo vaše dejavnosti (npr. zgodovino vaših nakupov in vedenja na naši Spletni trgovini), tako da lahko se bolje prilagodimo ne le določenim, splošnim skupinam naših Strank, temveč tudi vašim željam). Naši ukrepi pa ne vplivajo bistveno na vaše odločitve, npr. odločitve o nakupu - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes Upravljavca ali tretje osebe ali vaša izrecna privolitev, čl. 6 odst. 1 a) GDPR.

c) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo v odnosu med vami in Upravljavcem, ter drugih namenov, ki so potrebni za uresničitev zakonitih interesov Upravljavca ali tretje osebe - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec ali tretja oseba.

Kadar obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi, je posredovanje osebnih podatkov prostovoljno. Kreiranje Uporabniškega računa oz. registracija v Spletni trgovini in Aplikaciji brez posredovanja vaših osebnih podatkov ni mogoča.

Vaše podatke bomo praviloma obdelovali za čas uporabe uporabniškega računa (in zaradi večje zaščite jih bomo lahko izbrisali po treh letih od vaše zadnje dejavnosti v spletni trgovini), v primeru obdelave za namen neposrednega trženja na podlagi naših zakonitih interesov pa - dokler ne boste ugovarjali ali umaknili svoje privolitve, razen če nas bo zakonodaja zavezala, da te podatke obdelujemo dlje ali pa jih bomo hranili dlje v primeru morebitnih zahtevkov, do poteka zastaralnega roka, določenega z zakonom, zlasti Obligacijskim zakonikom (OZ), ali za druge namene, ki izhajajo iz izvajanja naših zakonitih interesov. Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni.
Informacije o uporabnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VIII. te Politike. Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki IX. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisane v točki X. te Politike.

2. ODDAJA NAROČILA

Upravljavec vaših osebnih podatkov je subjekt, naveden v točki II. te Politike.
Vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali v zvezi z oddajo naročila in tudi drugi podatki, zbrani v povezavi z vašo dejavnostjo v spletni trgovini in uporabo naših storitev (zlasti: ime in priimek; e-poštni naslov; kontaktna telefonska številka; naslov [ulica, hišna številka, številka stanovanja, poštna številka, mesto, država], naslov prebivališča/podjetja/sedeža [če se razlikuje od naslova za dostavo], številka bančnega računa, v primeru strank, ki niso potrošniki in tudi ime podjetja oz. firma in davčna identifikacijska številka [DŠ]),se ali se lahko obdelujejo za naslednje namene:

a) izvedba vašega Naročila in sklenitev pogodbe - dostava izbranega izdelka na izbrani naslov ali do prevzemne točke, ter v zvezi s tem, po potrebi kontakt z vami - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, to je potrebni ukrep za izvedbo prodajne pogodbe, ki jo sklenete po oddaji Naročila.
b) tržne, analitične in statistične dejavnosti Upravljavca ali njegovih partnerjev (tretje osebe, naštete v točki 11. Politike piškotkov) ali druge tako imenovane tretje osebe, s katerimi sodelujemo, npr. predstavljamo vam oglase in ponudbe (popuste), prilagojene vašim interesom na podlagi profiliranja (na poenostavljen način analiziramo vašo dejavnosti (npr. zgodovino vaših nakupov in vedenja na naši Spletni trgovini), tako da lahko se bolje prilagodimo ne le določenim, splošnim skupinam naših Strank, temveč tudi vašim željam)). Naši dejavnosti ne vplivajo bistveno na vaše odločitve, npr. odločitve o nakupu - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. legitimni interes Upravljavca ali tretje osebe tj. legitimni zakoniti interes Upravljavca ali tretje osebe ali vaša izrecna privolitev: čl. 6 odst. 1 a) GDPR
c) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo v odnosu med vami in Upravljavcem ter drugih namenov, ki so potrebni za uresničitev zakonitih interesov Upravljavca ali tretje osebe - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec ali tretja oseba;
d) izdajanje in shranjevanje računov in računovodskih listin ter obravnavanje pritožb in napovedi v rokih in obliki, določeni s predpisi - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 c) GDPR, to je potreba po izpolnitvi zakonske obveznosti Upravljavca.

Kadar obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi, je posredovanje osebnih podatkov prostovoljno. Oddaja Naročila brez posredovanja vaših osebnih podatkov ni mogoča. Za izvedbo Naročila bomo vaše podatke obdelovali v času trajanja izvajanja pogodbe in pa tudi v času, kot to zahteva zakonodaja (npr. davčni, računovodski predpisi), v primeru obdelave za namen neposrednega trženja - dokler ne boste ugovarjali, razen če nas bo zakonodaja zavezovala, da te podatke hranimo dlje, ali v primeru morebitnih zahtevkov, za čas zastaralnega roka, določen z zakonom, zlasti Obligacijskim zakonikom (OZ), ali za druge namene, ki izhajajo iz uresničevanja naših zakonitih interesov. Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni.
Informacije o uporabnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VI. te Politike.
Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki VII. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisanev točki VIII te Politike.

3. OBRAZEC ZA REKLAMACIJE

Upravljavec vaših osebnih podatkov je subjekt, naveden v točki II. te Politike. Vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali v zvezi s predložitvijo reklamacije (reklamacijski obrazec) in podatki zbrani v morebitni nadaljnji komunikaciji, se obdelujejo ali se lahko obdelujejo za naslednje namene:

a) obravnavo vaše reklamacije, vodenje računovodskih knjig in izpolnitev obveznosti glede obravnavanih reklamacij – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 c) GDPR, to je potreba po izpolnitvi zakonske obveznosti Upravljavca;
b) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo v odnosu med vami in Upravljavcem, ter drugih namenov, ki so potrebni za uresničitev zakonitih interesov Upravljalca ali tretje osebe – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec ali tretja oseba.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar potrebno za vložitev reklamacije. Brez posredovanja vaših podatkov reklamacije ne moremo obravnavati in izpolniti vaših zahtev. Vaše podatke bomo obdelovali za čas obravnave vaše reklamacije, razen če nas zakoni (npr. računovodski predpisi) zavezujejo, da moramo te podatke obdelovati dlje časa ali jih bomo hranili dlje, če imate do nas kakršne koli zahtevke, za obdobje njihovega zastaranja, ki ga določa zakon, zlasti Obligacijski zakonik (OZ) in ZVPot-1, ali za druge namene, ki izhajajo iz uresničevanja naših zakonitih interesov. Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni.
Informacije o prejemnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VI. te Politike.
Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki VII. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VIII. te Politike.

4. KONTAKTNI OBRAZEC

Upravljavec vaših osebnih podatkov je subjekt, naveden v točki II. te Politike. Vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali prek kontaktnega obrazca in so zbrani v morebitni nadaljnji komunikaciji, se ali se lahko obdelujejo za naslednje namene:

a) komunikacijo z vami in odgovor na vaše sporočilo - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec;
b) glede na vsebino sporočila za izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo ustrezne pogodbe - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, to je potreba po izvajanju ukrepov pred sklenitvijo pogodbe;
c) v odvisnosti od vsebine vašega sporočila, za namene neposrednega trženja, analitičnih in statističnih dejavnosti Upravljavca ali partnerjev (tretje osebe, navedene v točki 11. Politike piškotkov) ali druge tako imenovane tretje osebe, s katerimi sodelujemo - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes Upravljavca ali tretje osebe;
d) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo v odnosu med vami in Upravljavcem, ter drugih namenov, ki so potrebni za uresničitev zakonitih interesov Upravljavca ali tretje osebe - pravna podlaga: čl. odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec ali tretja oseba.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar brez podatkov morda ne bomo mogli izpolniti vaših zahtev ali odgovoriti na vaša vprašanja. Vaše podatke bomo praviloma obdelovali, dokler bo to potrebno za namene komunikacije z vami, v primeru tržnih dejavnosti pa - dokler ne boste ugovarjali, razen če nas zakon zavezuje, da te podatke obdelujemo dlje časa ali pa jih bomo hranili dlje če imate do nas kakršne koli zahtevke, za obdobje njihovega zastaranja, ki ga določa zakon, zlasti Obligacijski zakonik (OZ), ali za druge namene, ki izhajajo iz uresničevanja naših zakonitih interesov. Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni.
Informacije o uporabnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VI. te Politike.
Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki VII. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VIII. te Politike.

5. E-NOVICE

Upravljavec vaših osebnih podatkov je subjekt, naveden v točki II. te Politike.
Vaši osebni podatki, vključno s tistimi, ki so podane v zvezi z naročnino na e-Novice, se obdelujejo ali se lahko obdelujejo za naslednje namene:

a) Naročnina na e-Novic - pravna podlaga: čl. 6 odst.1 a) GDPR, tj. vaša izrecna privolitev - da vam pošljemo npr. po e-pošti ali prek sms, mms sporočil, potisnih obvestil ali aplikacij za pošiljanje Sporočil, preko vaše telefonske številke (npr. Messenger, WhatsApp), oglase in ponudbe (popuste). Seveda se od e-Novic lahko kadarkoli odjavite.
b) tržne, analitične in statistične dejavnosti Upravljavca ali njegovih partnerjev (tretje osebe, navedene v točki 11. Politike piškotkov) ali druge tako imenovane tretje osebe, s katerimi sodelujemo- pravna podlaga: čl. 6 odst.1 f) GDPR, to je zakoniti interes Upravljavca ali tretje osebe;
c) profiliranje za namen neposrednega trženja Upravljavca, npr. predstavljamo vam oglase in ponudbe (popuste), prilagojene vašim interesom na podlagi profiliranja (na poenostavljen način analiziramo vaše dejavnosti (npr. zgodovino vaših nakupov in vedenja na naši Spletni trgovini), tako da lahko se bolje prilagodimo ne le določenim, splošnim skupinam naših Strank, temveč tudi vašim željam)). Naši ukrepi pa ne vplivajo bistveno na vaše odločitve, npr. odločitve o nakupu - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 a) GDPR, to je vaša izrecna privolitev;
d) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo kot del odnosa med vami in Upravljavcem, ter drugih namenov, ki so potrebni za uresničitev zakonitih interesov skrbnika ali tretje osebe - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec ali tretja oseba.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar je potrebno za naročanje na e-Novice. Vaše podatke bomo obdelovali dokler se ne boste odjavili od prejemanja e-Novic, razen če je daljše obdobje hrambe potrebno za uresničevanje kakršnih koli zahtevkov, v tem primeru bo hramba podaljšana za obdobje njihovega zastaranja, ki ga določa zakon, zlasti Obligacijski zakonik, ali če bo hrambo od nas zahtevala zakonodaja. Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni.
Informacije o uporabnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VI. te Politike.
Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki VII. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VIII. te Politike.

6. PROFILI NA SOCIALNIH OMREŽJIH

Upravljavec vaših osebnih podatkov je subjekt, naveden v točki II. te Politike. Vaši osebni podatki, vključno s tistimi, ki jih posredujte ob obisku naših profilov v družabnih omrežjih (vključno s komentarji, všečki, spletnimi identifikatorji), se obdelujejo ali se lahko obdelujejo za naslednje namene:
a) tržne, analitične in statistične dejavnosti, zato da vam lahko omogočamo aktivnosti na profilu, da lahko učinkovito upravljamo s svojim profilom, tako da vam predstavimo informacije o naših pobudah in drugih dejavnostih, ter v povezavi s promocijo različnih vrst dogodkov, storitev in izdelkov (vključno s partnerji (tretje osebe omenjene v točki 11. Politike piškotkov) ali druge tako imenovane tretje osebe, s katerimi sodelujemo) - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec;
b) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo v odnosu med vami in Upravljavcem - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec ali tretja oseba.
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno.
Vaši osebni podatki se bodo obdelovali toliko časa, kot je potrebno za izvajanje zgoraj omenjenih ciljev ali dokler ne ugovarjate ali pa tudi za čas, ki ga zahtevajo predpisi (npr. davčni, računovodski), razen če je daljše obdobje hrambe potrebno zaradi morebitnih zahtevkov, pri čemer bo hramba v tem primeru podaljšana za obdobje njihovega zastaranja, določenega z zakonom, zlasti Obligacijskim zakonikom (OZ). Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni.
Informacije o uporabnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VI. te Politike.
Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki VII. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VIII. te Politike.

7. OBVESTILO O RAZPOLOŽLJIVOSTI IZDELKA

Upravljavec vaših osebnih podatkov je subjekt, naveden v točki II. te Politike.
Vaši osebni podatki, posredovani v zvezi s pripravljenostjo za uporabo storitve v obliki obvestila o razpoložljivosti izdelkov, se obdelujejo ali se lahko obdelujejo za naslednje namene:

a) pošiljanje obvestila o razpoložljivosti izdelka - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 b) GDPR
b) tržne, analitične in statistične dejavnosti Upravljavca ali partnerjev (tretje osebe, naštete v točki 11 Politike piškotkov) ali druge tako imenovane tretje osebe, s katerimi sodelujemo - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes Upravljavca ali tretje osebe;
c) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo v odnosu med vami in Upravljavcem, ter drugih namenov, ki so potrebni za uresničitev zakonitih interesov Upravljavca ali tretje osebe - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec ali tretja oseba.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar potrebno, da boste lahko prejeli obvestilo o razpoložljivosti izdelkov.
Vaše podatke bomo obdelovali toliko časa, kolikor bo potrebno, da vas bomo lahko obvestili o razpoložljivosti izdelka (to obdobje se lahko razlikuje, odvisno od izdelka, ki ste ga izbrali), razen če nas zakon zavezuje, da te podatke obdelujemo dlje časa. Lahko jih bomo hranili dlje v primeru morebitnih zahtevkov, do poteka zastaralnega roka, določenega z zakonom, zlasti Obligacijskim zakonikom, ali za druge namene, ki izhajajo iz uresničevanja naših zakonitih interesov. Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni.
Informacije o uporabnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VI. te Politike.
Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki VII. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VIII te Politike. .

8. ORGANIZACIJA NAGRADNIH IGER IN NATEČAJEV

Upravljavec vaših osebnih podatkov je subjekt, navedena v točki II. te Politike.
Če se odločite za sodelovanje v nagradni igri ali natečaju, ki ga organizira Upravljavec, se vaši osebni podatki obdelujejo ali se lahko obdelujejo za naslednje namene:

a) izvedba natečaja, izbira zmagovalcev in podelitev nagrad - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec;
b) izvajanje pravnih obveznosti upravitelja, zlasti tistih, ki izhajajo iz določb, ki urejajo vprašanja davčnih obveznosti - pravna podlaga: čl. čl. 6 odst. 1 c) GDPR, to je potreba po izpolnitvi zakonske obveznosti upravitelja;
c) tržne, analitične in statistične dejavnosti upravljalca, družb v skupini ali njenih partnerjev (tretje osebe, naštete v točki 11. Politike piškotkov) ali druge tako imenovane tretje osebe, s katerimi sodelujemo, npr. predstavljamo vam oglase in ponudbe (popuste), prilagojene vašim interesom na podlagi profiliranja (na poenostavljen način analiziramo vaše dejavnosti (npr. zgodovino vaših nakupov in vedenja na naši Spletni trgvini), tako da lahko se bolje prilagodimo ne le določenim, splošnim skupinam naših strank, temveč tudi vašim željam)). Naši ukrepi pa ne vplivajo bistveno na vaše odločitve, npr. odločitve o nakupu - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes Upravljavca ali tretje osebe;
d) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo kot del odnosa med vami in Upravljavcem, ter drugih namenov, ki so potrebni za uresničitev zakonitih interesov skrbnika ali tretje osebe - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec ali tretja oseba.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar potrebno za sodelovanje v natečaju.
Vaše podatke bomo obdelovali za obdobje, potrebno za izvedbo natečaja, izbiro zmagovalcev in podelitev nagrad, v primeru tržnih dejavnosti pa - dokler ne boste ugovarjali, razen če nas zakon zavezuje, da te podatke obdelujemo dlje ali jih bomo dlje hranili v morebitnih zahtevkov, za zastaralni rok, določen z zakonom, zlasti Obligacijskim zakonikom (OZ), ali za druge namene, ki izhajajo iz uresničevanja naših zakonitih interesov. V vsakem primeru je daljše obdobje hrambe osebnih podatkov odločilno.
Informacije o prejemnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VI. te Politike.
Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki VII. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VIII. te Politike.

9. RAZISKOVANJE ZADOVOLJSTVA STRANK

Upravljavec vaših osebnih podatkov je subjekt, naveden v točki II. te Politike. Osebne podatke, ki nam jih posredujete v povezavi z anketiranjem vašega zadovoljstva z našimi storitvami, obdelujemo ali jih lahko obdelujemo za naslednje namene:

a) raziskave o zadovoljstvu Strank (npr. z uporabo različnih vrst anket), izboljšanje Spletne trgovine ali Aplikacije in kakovosti storitev, ki jih ponuja Upravljavec - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 a) GDPR, to je vaša izrecna privolitev;
b) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo v odnosu med vami in Upravljavcem - pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Njihovo posredovanje nam omogoča spoznati vaše mnenje o naših storitvah in nam bo omogočilo izboljšali Spletno trgovino ali Aplikacijo.
Vaše podatke bomo obdelovali dokler bo to potrebno za izvedbo ankete o zadovoljstvu ter za razvoj in izvajanje rešitev, namenjenih izboljšanju spletne trgovine ali aplikacije in kakovosti ponujenih storitev, razen če nas zakon zavezuje, da te podatke obdelujemo dlje Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni.
Informacije o uporabnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VIII. te Politike.
Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki IX. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisane v točki X. te Politike.

 

V. ALI STE NAM DOLŽNI POSREDOVATI SVOJE PODATKE IN KAKŠNE SO MOREBITNE POSLEDICE, ČE NAM JIH NE POSREDUJETE?

Posredovanje osebnih podatkov s strani Stranke v Spletni trgovini ali Aplikaciji je prostovoljno, vendar je potrebno za uporabo nekaterih funkcij naše Spletne trgovine, na primer za oddajo Naročila s strani Stranke in njegovo obravnavo (sklenitev in izvajanje Prodajne pogodbe), registracijo Uporabniškega računa, prijavo na e-Novice ali uporabo naših obrazcev.

V vsakem primeru je obseg podatkov, potrebnih za sklenitev zadevne pogodbe, vnaprej določen v Spletni trgovini ali Aplikaciji (označimo podatke, katerih posredovanje je potrebno za sklenitev pogodbe/uporabo določene funkcionalnosti), v drugih komunikacijskih kanalih s Stranko ali v Splošnih pogojih. Posledica opustitve posredovanja osebnih podatkov je lahko nezmožnost učinkovitega izvajanja zgoraj navedenih ukrepov.

 

VI. ALI SO VAŠI PODATKI PREDMET PROFILIRANJA IN KAJ TO POMENI ZA VAS?

Upravljavec lahko za namene predstavitve splošnih oglasov, ponudb ali promocij (popustov), namenjenih vsem Strankam, na način, ki je prilagojen interesom določene Stranke, spozna želje Stranke, npr. z analizo, kako pogosto Stranka obiskuje Spletno trgovino ter ali in katere izdelke kupuje ali doda v Košarico. Tako lahko Upravljavec bolje razume pričakovanja Stranke in se prilagodi njenim potrebam, ne da bi to bistveno vplivalo na njene odločitve. Zaradi uporabe naprednih tehnologij, ki jih uporablja Upravljavec , bo sistem zgoraj omenjena dejanja pogosto izvajal samodejno, zaradi česar bo poslana vsebina najbolj posodobljena, Stranka pa se bo z njo lahko hitro seznanila.
Upravljavec lahko obdeluje tudi informacije o željah Stranke, ki imajo včasih naravo osebnih podatkov in jih je Stranka prostovoljno posredovala Upravljavcu prek funkcionalnosti Aplikacije ali Spletne trgovine, vključno z namenom omejitve predstavljenih Izdelkov ali promocij na določeno velikost (npr. velikost čevljev) ali na določene kategorije (npr. moški/ženski/otroški izdelki).
Analiza obiskov našega spletnega mesta in zbrane informacije o uporabi našega spletnega mesta nam lahko pomagajo tudi pri odkrivanju zlorab, kot so ad fraud.

 

VII. ALI NAM PRI UPORABI NAŠE MOBILNE APLIKACIJE OMOGOČATE DOSTOP DO FUNKCIONALNOSTI NPR. VAŠEGA TELEFONA?

Da bi omogočili funkcionalnost Aplikacije, ki vključuje skeniranje in shranjevanje črtnih kod izdelkov, skeniranje stopala, predstavitev izdelkov na podlagi fotografij, ki ste jih naložili vi, shranjevanje informacij, ki Aplikaciji omogočajo delo brez povezave, iskanje po geolokaciji stacionarne prodajalčeve prodajalne ali določeno zbirno mesto, lahko Upravljavec pridobi, z vašo privolitvijo, dostop do naslednjih funkcij vaše mobilne naprave:

a) kamera;
b) pomnilnik naprave;
c) geolokacija.

 

VIII. KDO JE LAHKO UPORABNIK VAŠIH PODATKOV?

Seznam uporabnikov osebnih podatkov, ki jih obdeluje Upravljavec, izhaja predvsem iz obsega vsakokratnih storitev, ki jih uporablja stranka.
Seznam uporabnikov podatkov je odvisen tudi od danih privolitev Stranke ali zakonskih določb in je natančnejše določljiv v odvisnosti od njegovih dejavnosti v Spletni trgovini ali v Aplikaciji.
Upravljavčevi partnerji lahko sodelujejo pri obdelavi osebnih podatkov v omejenem obsegu, zlasti subjekti, ki tehnično pomagajo učinkovito voditi Spletno trgovino ali Aplikacijo, vključno s komunikacijo z našimi Strankami (npr. podpirajo nas pri pošiljanju e-pošte in v primeru oglaševalskih dejavnosti tudi v tržnih kampanjah), ponudniki storitev gostovanja ali informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), prevozniki ali posredniki, ki izvajajo pošiljke Naročil, subjekti, ki v Spletni trgovini opravljajo storitve omogočanja elektronskih plačil ali plačil s kreditno kartico, subjekti, ki ponujajo pogodbe o potrošniških posojilih, podjetja, ki servisirajo programsko opremo, podpirajo Upravljavca v tržnih kampanjah in ponudnike pravnih in svetovalnih storitev.
Po zgornjih načelih se lahko osebni podatki Stranke prenesejo tudi družbam v skupini MODIVO, ki so navedene v točki XIII Politike. Predvsem kot del trženjske (oglaševalske) dejavnosti Upravljavec uporablja storitve tretjih oseb, ki uporabljajo piškotke ali podobne tehnologije v Spletni trgovini / Aplikaciji. Seznam teh subjektov je na voljo v 11. točki Politike piškotkov.

 

IX. ALI SE VAŠI PODATKI PRENAŠAJO TUDI V TRETJE DRŽAVE (ZUNAJ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA)?

Med uporabo orodij, ki podpirajo upravljavčevo trenutno dejavnost na primer tistih, ki jih zagotavlja Google, se lahko osebni podatki Stranke prenesejo v državo zunaj Evropskega gospodarskega prostora, kjer se nahajajo orodja za obdelavo osebnih podatkov Ustrezno varnost posredovanih osebnih podatkov je Upravljavec zagotovil z uporabo standardnih pogodbenih klavzul o varstvu podatkov, sprejetih v skladu s sklepi Evropske komisije in pogodb o obdelavi podatkov, ki ustrezajo zahtevam GDPR. V primeru prenosa podatkov v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora si po najboljših močeh prizadevamo zagotoviti, da naši partnerji zagotavljajo ustrezno raven zaščite z dodatnimi varnostnimi ukrepi za osebne podatke. Stranka ima pravico pridobiti kopijo varnostnih ukrepov, ki jih uporablja Upravljavec v zvezi s prenosom osebnih podatkov v tretjo državo, tako da se obrne na nas (kontaktni podatki v točki II. Politiki). ).

 

X. KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE?

Vsaka stranka je kadarkoli upravičena do:

a) vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana);
b) prenosa osebnih podatkov, ki so bili posredovani Upravljavcu in se obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi, obdelava pa poteka na podlagi privolitve ali na podlagi pogodbe, do na primer drugega upravljavca;
c) dostopa do osebnih podatkov (vključno z na primer informacijo, kateri osebni podatki obdelujejo in/ali njihovo kopijo);
d) zahtevka za popravek in omejitev obdelave (npr. če so osebni podatki napačni) ali izbris osebnih podatkov (npr. če so bili obdelani nezakonito);
e) umika kakršne koli privolitve, ki je bila Upravljavcu dano kadarkoli, vendar umik privolitve ne vpliva na obdelavo, ki jo je Upravljavec opravil v skladu z zakonodajo pred njenim umikom;
f) ugovora obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki se izvaja z namenom uresničitve zakonitih interesov Upravljavca ali tretje osebe (če ni drugih veljavnih, zakonitih razlogov za obdelavo, ki prevladajo nad interesi stranke). Če se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima stranka pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanjo nanašajo, za namene takšnega trženja, če je obdelava povezana s takim neposrednim trženjem. - v tem primeru osebni podatki v te namene ne bodo več obdelovani.

 

XI. ALI VAM BOMO POŠILJALI KOMERCIALNE INFORMACIJE (NA PRIMER NA VAŠ E-POŠTNI NASLOV)?

Upravljavec ima tehnične možnosti komunikacije s Stranko na daljavo (npr. e-pošta, besedilno sporočilo). Informacije v zvezi s komercialnimi dejavnostmi, ki jih izvaja Upravljavec ali subjekti, ki z njim sodelujejo (vključno s subjekti iz skupine MODIVO), se lahko pošljejo, v primeru, ko poda privolitev, da želi prejemati oglaševalske informacije in potrdi strinjanje s pravilnikom o e-Novicah.

 

XII. KAKO VARUJEMO VAŠE PODATKE?

Upravljavec ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja, stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki so povezana z obdelavo in se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo zaščito obdelanih osebnih podatkov, ki ustrezajo tveganjem in kategorijam podatkov, zlasti varuje podatke pred njihovim razkritjem nepooblaščenim osebam, obdelavo v nasprotju z veljavnimi predpisi in pred njihovim spreminjanjem ali izgubo.
Upravljavec zagotavlja na primer naslednje tehnične ukrepe za preprečevanje pridobivanja in spreminjanja osebnih podatkov, ki jih nepooblaščene osebe pošiljajo v elektronski obliki:

a) zavarovanje nabora podatkov pred nepooblaščenim dostopom;
b) potrdilo SSL na spletnih mestih Spletne trgovine, kjer so na voljo osebni podatki;
c) šifriranje podatkov, ki se uporabljajo za pooblastitev osebe, ki uporablja funkcionalnost Spletne trgovine;
d) dostop do Uporabniškega računa samo v primeru navedbe posameznega Uporabniškega imena in Gesla.

 

XIII. KATERI SUBJEKTI SESTAVLJAJO SKUPINO?

V kapitalska skupina MODIVO vključuje naslednje družbe

a) MODIVO S.A. z sedežem v Zielona Góra (Poljska);
b) eobuwie.pl Logistics sp. z o.o. s sedežem v Zielona Góra (Poljska);
c) Branded Shoes & Bags Sp. z o.o. v postopku likvidacije
d) eschuhe.de GmbH s sedežem v Frankfurtu na Odri (Nemčija);
e) eschuhe.ch GmbH s sedežem v Zug (Švica);
f) Modivo.cz s.r.o. s sedežem v Pragi (Češka); 
g) Modivo.sk s.r.o. s sedežem v Bratislavi (Slovaška)
h) epantofi MODIVO s.r.l. s sedežem v Bukarešti (Romunija);
i) MODIVO S.R.L. s sedežem v Bergamu (Italija)
j) Modivo.lv SIA s sedežem v Rigi (Latvija)
k) Ecipo Modivo KFT s sedežem v Budimpešti (Madžarska) 

 

XIV. POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Spletna trgovina lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Upravljavec vas spodbuja, da preberete predpise in pravilnike o zasebnosti, ki se uporabljajo za druga spletna mesta. Ta pravilnik velja samo za navedene dejavnosti Upravljavca.

 

XV. ALI SE LAHKO TA POLITIKA SPREMENI IN KAKO BOSTE O TEM IZVEDELI?

Upravljavec lahko v prihodnosti spremeni Politiko. Informacije o takšni spremembi bodo vsakič objavljene na spletnem mestu Spletne trgovine in v Aplikaciji. Z vsako spremembo se prikaže nova različica pravilnika z novim datumom.

 

XVI. OD KDAJ VELJA TA RAZLIČICA POLITIKE?

Ta Politika zasebnosti velja od 04.04.2024.

 

 


 

 

POLITIKA PIŠKOTKOV SPLETNE TRGOVINE MODIVO.SI

 

I. S KAKŠNIM DOKUMENTOM SE SREČUJEM?
II. DATOTEKE PIŠKOTKI

1. KOGA ZADEVAJO PODATKI, ZBRANI S POMOČJO PIŠKOTKOV?
2. KAKŠNO TEHNOLOGIJO UPORABLJAMO?
3. KAJ SO PIŠKOTKI?
4. ALI DATOTEKE PIŠKOTKI ZBIRAJO VAŠE OSEBNE PODATKE?
5. NA KAKŠNI PRAVNI PODLAGI UPORABLJAMO PIŠKOTKE?
6. ZAKAJ UPORABLJAMO PIŠKOTKE?
7. ALI LAHKO UGOVARJATE UPORABI INFORMACIJ PRIDOBLJENIH S POMOČJO PIŠKOTKOV?
8. KAKŠNO VRSTO PIŠKOTKOV UPORABLJAMO IN ALI SO ŠKODLJIVI?
9. KAKO DOLGO SE BODO HRANILE INFORMACIJE, KI JIH ZBIRAJO PIŠKOTKI?
10. DATOTEKE PIŠKOTKOV, KI SE UPORABLJAJO V SPLETNI TRGOVINI
11. PIŠKOTKI TRETJIH OSEB
12. KAKO IZBRISATI/BLOKIRATI PIŠKOTKE?
13. KAKŠNE BODO POSLEDICE IZBRISA ALI BLOKIRANJA PIŠKOTKOV?

III. ALI SE LAHKO TA POLITIKA SPREMENI IN KAKO BOSTE ZA SPREMEMBO IZVEDELI?
IV. OD KDAJ VELJA TA RAZLIČICA POLITIKE?

 

I. S KAKŠNIM DOKUMENTOM SE SREČUJEM?

Ta politika o datotekah piškotki i podobnih tehnologijah v spletni trgovini in aplikaciji (»Politika«) je informativne narave, kar pomeni, da za vas ne predstavlja obveznosti (to ni pogodba, pravilnik ali splošni pogoji). Namen Pravilnika je jasno predstaviti načela delovanja spletne trgovine in aplikacije v smislu uporabe podatkov, ki jih zbirajo piškotki ali podobne tehnologije.
V nadaljnjem dokumentu, je kot upravljavca potrebno razumeti družbo MODIVO S.A. s sedežem v Zielona Góra (ul. Nowy Kisielin-Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra) vpisanega v registru podjetnikov pri Okrožnem sodišču v Zieloni Góri, VIII Gospodarski oddelek KRS, pod registrsko številko KRS 0000541722, DŠ 9291353356, BDO 000031285, REGON 970569861, z osnovnim v celoti vplačanim kapitalom v višini 2.008.001 PLN (»Upravljavec«).
Kontakt z Upravljavcem je možen na zgoraj navedem naslovu, preko e-pošte info@modivo.si ali preko telefonske številke (+386) 1 444 01 09 - strošek v skladu s cenikom vašega izbranega operaterja. Če bodo piškotki vsebovali vaše osebne podatke, bo Upravljavec tudi upravljavec vaših osebnih podatkov. Pravila za ravnanje s takimi podatki in njihovo obdelavo so razložena v Politiki zasebnosti. Na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO) se lahko obrnete po e-pošti: iod@modivo.com.

 

II. DATOTEKE PIŠKOTKI

1. KOGA ZADEVAJO PODATKI, ZBRANI S POMOČJO PIŠKOTKOV?

Kot del spletne trgovine in aplikacije Upravljavec uporablja tehnologijo piškotkov ali njej podobne funkcije. Vsaka oseba, ki obišče spletno trgovino, tudi kot del aplikacije, ne glede na to, ali je njen kupec ("obiskovalec"), lahko izbere obseg uporabe tehnologije piškotkov in nato izrazi ustrezno privolitev. Odvisno od izbranega področja uporabe tehnologije piškotkov se lahko prek nje zbirajo podatki o obiskovalcu, na primer o načinu uporabe spletne trgovine, interesih obiskovalca ali prikazovanju določenih oglasov.

2. Z JAKIEJ TECHNOLOGII KORZYSTAMY?

Spletna trgovina uporablja tehnologijo, ki shranjuje in dostopa do informacij v računalniku ali drugi napravi, povezani v omrežje (zlasti z uporabo piškotkov ali sorodnih rešitev), za zagotovitev varnosti, maksimalnega udobja pri uporabi spletne trgovine, za statistične namene, identifikacijo oglasne goljufije in prilagoditev predstavljene oglaševalske vsebine Upravljalca interesom obiskovalca in tretjih oseb (subjekti omenjeni v točki 11 te Politike) ali drugih tako imenovanih tretjih oseb, s katerimi sodelujemo.
Obiskovalec ima možnost določiti obseg uporabe ustreznih piškotkov (npr. za trženje) in izraziti ustrezno privolitev. Glede na obseg uporabe tehnologije piškotkov se obiskovalec strinja, da lahko piškotki samodejno zbirajo različne podatke o dejavnosti obiskovalca na spletu, pa tudi podatke o lokaciji uporabljene naprave (če omogoča to izbrani obseg uporabe piškotkov in je morda na to izražena privolitev). Če na ravni spletnega mesta ni mogoče določiti obsega uporabe piškotkov, ostanejo veljavne nastavitve brskalnika, ki jih uporablja obiskovalec.
Ker lahko Upravljavec uporablja rešitve s podobnimi funkcijami kot piškotki – se nadaljnje navedbe Politike ustrezno uporabljajo tudi za te tehnologije.

3. KAJ SO PIŠKOTKI?

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih strežnik pošlje in shrani na strani obiskovalčeve naprave (običajno na trdem disku računalnika ali v mobilni napravi). V njih se shranjujejo informacije, ki jih bo morda spletna trgovina potrebovala z namenom prilagoditi se načinom uporabe s strani obiskovalca in zbirati statistične podatke o spletni trgovini, vključno z aplikacijo (npr. o tem, katere strani so bile obiskane, kateri elementi so bili preneseni), podatke o imenu domene ponudnika internetnih storitev in državi izvora obiskovalca. Tehnologija, ki shranjuje in dostopa do ID-ja obiskovalca, omogoča aplikaciji delovanje brez povezave in shranjevanje nastavitev odjavljenega obiskovalca. Aplikacija hrani trenutni identifikator obiskovalca, dokler se le ta ne prijavi v aplikacijo, spremeni spletno mesto aplikacije v spletno trgovino delujočo v drugi državi, ali odstrani aplikacijo iz mobilne naprave.
Tehnologije, ki so podobne piškotkom, se lahko uporabljajo zlasti za omejitev razmerja z napravo Obiskovalca in za to, da ne shranjujejo nobenih elementov v pomnilnik naprave Obiskovalca, temveč neposredno na namenski strežnik, ter za ustvarjanje ID Obiskovalca samo za čas trajanja obiskovalčeve uporabe Spletnega mesta (po tem se uniči).

4. ALI DATOTEKE PIŠKOTKI ZBIRAJO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Ko obiskovalec uporablja spletno trgovino ali aplikacijo, se uporabljajo piškote, ki omogočajo identifikacijo brskalnika ali naprave obiskovalca. Glede na obseg uporabe tehnologije piškotkov je obiskovalec privolil, da piškotki zbirajo različne vrste informacij, ki praviloma ne predstavljajo osebnih podatkov (ne omogočajo prepoznavanja obiskovalca). Nekatere informacije pa so lahko odvisne od njihove vsebine in načina uporabe in se jih vendar lahko poveže z določeno osebo – pripisovanje določenega vedenja določenemu obiskovalcu, npr. s povezavo podatkov, ki so bili podani pri registraciji uporabniškega računa v spletni trgovini - in s tem osebni podatki. To velja zlasti za piškotke, s katerimi se je obiskovalec strinjal pri uporabi spletne trgovine (npr. tržnimi piškotki, ki nam pomagajo, da se bolje prilagodimo potrebam naših strank).
V odnosu do podatkov, ki jih zbirajo piškotki in so lahko povezani z določeno osebo, se uporabljajo načela, ki se nahajajo v Politiki zasebnosti, zlasti glede pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, prejemnikov podatkov in njihovega prenosa v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora).
Informacije o pravilih za uporabo piškotkov, vključno z možnostjo izbire obsega uporabe tehnologije piškotkov in izražanjem ustreznega soglasja, so prav tako navedene v vsebini informacijske klavzule, ki je prikazana predvsem med prvim obiskom spletne trgovine (tako imenovana pasica piškotkov).

5. NA KAKŠNI PRAVNI PODLAGI UPORABLJAMO PIŠKOTKE?

Pridobivanje in shranjevanje informacij z uporabo piškotkov, razen kadar je to potrebno za pravilno delovanje spletne trgovine ali aplikacije, njihovih varnosti in izvajanje njihovih osnovnih funkcij vključno s stabilnostjo storitev z osnovnimi statističnimi operacjami (v zvezi s tem vam zagotavljamo elektronsko storitev v skladu z zakonskimi predpisi – na podlagi zakonitih interesov), je mogoče samo na podlagi privolitve obiskovalca. Glede na trenutno uvedene in dostopne rešitve in tehnične možnosti je izbira področja uporabe tehnologije piškotkov in morebitno izražanje ustrezne privolitve možna predvsem med prvim obiskom Spletne trgovine v pasici piškotkov, ki se pojavi na vidnem in lahko dostopnem mestu. V tem primeru lahko obiskovalec kadar koli prekliče izbrani obseg uporabe tehnologije piškotkov v nastavitvah na naši spletni strani (vendar nekateri deli spletne trgovine v takšnem primeru morda ne bodo delovali pravilno). Standardno - uporabo posameznih vrst piškotkov je mogoče blokirati tudi na ravni spletnih brskalnikov, čeprav tehnologija, podobna piškotkom, ne vpliva vedno na nastavitve brskalnika (podroben opis, kasneje v dokumentu). Kakršen koli umik soglasja za piškotkov ne vpliva na zakonitost izvedenih dejavnosti.
Če bodo piškotki ali podobne tehnologije vsebovali vaše osebne podatke, je osnova za njihovo obdelavo zakoniti interes Upravljavca ali tretje osebe (člen 6. (1) (f) GDPR), kakršen je identifikacija oglasnih goljufij tipa "ad fraud", potreba po zagotavljanju funkcionalnosti spletne strani.
Če bodo piškotki vsebovali vaše osebne podatke, je osnova za njihovo obdelavo zakoniti interes Upravljavca ali tretje osebe (člen 6. (1) (f) GDPR), kakršen je identifikacija oglasnih goljufij tipa "ad fraud", potreba po zagotavljanju funkcionalnosti spletne strani.. Če bodo piškotki prilagajali vsebino interesom obiskovalcev in obdelovali podatke za namen trženja - vključno z neposrednim - izdelkov in storitev Upravljavca in partnerjev (tretje osebe, navedene v točki 11 Politike ali drugim – tako imenovanim tretjim osebam, s katerimi sodelujemo, v tem primeru ti subjekti ne sodelujejo, je obdelava utemeljena na vaši privolitvi (člen 6. (1) (a) GDPR).Če so funkcionalnosti in osebni podatki, ki jih zbirajo piškotki, potrebni za pravilno zagotavljanje storitev obiskovalcu, kot del spletne trgovine ali aplikacije in zagotoviti njihovo varnost – kot podlaga za obdelavo takšnih informacij se lahko upošteva v okviru potrebe po izvedbi pogodbe, ki jo sklenete, ko se odločite za uporabo naše spletne strani (člen 6. (1) (b) GDPR). 

Včasih se nam lahko zgodi, da nam piškotki omogočajo komunikacijo z vami v marketinške namene, o čemer več v nadaljevanju, npr. v sklopu potisnih obvesti (tj. prek brskalnika). V tem primeru je osnova za naše delovanje dodatno prostovoljno soglasje za takšno komunikacijo, ki ga lahko vedno umaknete, vendar to ne vpliva na zakonitost naših prejšnjih izvedenih dejavnosti.

6. ZAKAJ UPORABLJAMO PIŠKOTKE?

Informacije, zbrane s piškotki, ki so v vrstici s piškotki označeni kot "obvezni" (in s podobno tehnologijo, ki jo uporabljamo za iste namene), se uporabljajo predvsem za zagotavljanje pravilnega delovanja naše spletne trgovine in aplikacije ter za izvajanje njihovih ključnih funkcij. To vključuje zlasti spremljanje prometne obremenitve infrastrukture IT spletne trgovine, zagotavljanje stabilnosti storitev v smislu pasovne širine, načrtovanje logističnih procesov in drugih procesov, ki so ključni za našo sposobnost izvajanja pogodb s strankami. Omenjena orodja služijo tudi varnosti naših storitev, saj pomagajo v boju proti goljufijam, vključno z ugotavljanjem prometa in nakupov, ki jih ustvarjajo tako imenovani boti, ter nam pomagajo pri preventivnem ukrepanju proti morebitnim aktivnostim botov.
Zgornje dejavnosti se zaradi svojega namena in pravne podlage lahko izvajajo tudi neodvisno od nastavitev, ki ste jih določili v vrstici s piškotki in nastavitvah brskalnika.
Ne glede na zgoraj navedeno, odvisno od obsega uporabe tehnologije piškotkov s katerim je obiskovalec soglašal, lahko piškotki predvsem olajšajo uporabo spletne trgovine in aplikacije s strani obiskovalca, na primer tako, da si enkrat ˝zapomnijo" podatke, tako da jih obiskovalcu ni potrebno vsakič ponovno posredovati, lahko pa služijo tudi za prilagoditev vsebine, vključno s predstavljenimi oglasi, njegovim interesom. Piškotke lahko uporabimo tudi za povečanje varnosti spletne trgovine, tako da pomagamo v boju proti goljufijam (ad fraud) ter uporabnosti in "personalizaciji" vsebine spletne trgovine in aplikacije, vključno s predstavljanjem (tudi prek brskalnika - npr. potisna obvestila), ustvarjanjem, prikazovanjem in izvajanjem oglasov, ponudb ali promocij (popustov), namenjenih določenemu obiskovalcu, na primer v skladu z njegovimi interesi in lokacijo (namen teh dejavnosti ni povzročiti pravnih učinkov za obiskovalca ali bistveno vplivati na njegove odločitve ).
Glede na obseg uporabe tehnologije piškotkov, ki jo je izbral obiskovalec, in izraženega soglasja s pomočjo tehnologije piškotkov, ki se uporablja v spletni trgovini, se lahko Upravljavec seznani s preferencami obiskovalca - npr. z analizo, kako pogosto obišče spletno trgovino in ali in kateri izdelki so kupljeni v stacionarnih trgovinah, ki pripadajo do MODIVO S.A.. Analiza spletnega vedenja pomaga bolje razumeti navade in pričakovanja obiskovalcev, ter se prilagoditi njihovim potrebam in interesom. Zahvaljujoč tej tehnologiji je mogoče obiskovalcem predstaviti oglase, prilagojene njihovim potrebam in interesom (na primer oglaševanje, ki je rezultat nedavnega brskanja samo po obutvi v kategoriji "nizka obutev"), in pripraviti boljše promocije in ponudbe. Oglaševalska vsebina je lahko prilagojena tudi lokaciji naprave, ki jo uporablja obiskovalec, če izbrani obseg uporabe piškotkov in podeljeno soglasje to dopuščata.
Na podlagi piškotkov lahko Upravljavec uporablja tudi tehnologijo, ki omogoča doseganje obiskovalcev, ki so že obiskali spletno trgovino ali aplikacijo med uporabo drugih spletnih mest z oglasnim sporočilom.

7. ALI LAHKO UGOVARJATE UPORABI INFORMACIJ PRIDOBLJENIH S POMOČJO PIŠKOTKOV?

Obiskovalec lahko ugovarja ravnanju Upravljavca, ki temelji na osebnih podatkih zbranih s pomočjo piškotkov, za zgoraj opisane namene, v obsegu, v katerem upravljavčeva dejanja temeljijo na zakonitem interesu (take situacije so navedene zgoraj). Če je obiskovalec dal soglasje, tudi za predstavitev, oblikovanje, odobritev in izvajanje namenskega oglaševanja, ponudb ali promocij (popustov), prilagojenih njegovim željam, lahko to soglasje kadar koli prekliče - vendar to ne bo vplivalo na zakonitost dejanj, ki so bila izvedena na podlagi privolitve pred njenim umikom in sporočanjem in za dejanja za katere smo pridobili dodatno privolitev (npr. potisna obvestila).
V primeru dvomov glede obsega uporabe piškotkov in uporabe informacij, pridobljenih z njihovo uporabo, se lahko obrnete na Upravljavca - kontaktne podatke najdete v točki I. Politiki.

8. KAKŠNO VRSTO PIŠKOTKOV UPORABLJAMO IN ALI SO ŠKODLJIVI?

Piškotki, ki se uporabljajo v spletni trgovini, niso škodljivi za obiskovalca ali računalnik / terminalno napravo, ki jo uporablja. V spletni trgovini se uporabljata dve vrsti piškotkov: sejni piškotki, ki ostanejo v obiskovalčevem računalniku ali mobilni napravi do odjave s spletnega mesta ali izklopa programske opreme (spletni brskalnik) in trajni piškotki), ki ostanejo na obiskovalčevi napravi za čas, določen v parametrih datoteke (piškotka), ali dokler jih v spletnem brskalniku ne izbrišete ročno.
Uporabljamo tudi tehnologijo, podobno piškotkom, ki nam omogoča boljše varovanje zbranih informacij, saj v prostoru za shranjevanje sej ustvarja samouničevalne enkratne identifikatorje, ki se ob zaprtju spletnega mesta trgovine uničijo.

9. KAKO DOLGO SE BODO HRANILE INFORMACIJE, KI JIH ZBIRAJO PIŠKOTKI?

Odvisno predvsem od namena in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, ki jih zbirajo piškotki, se lahko hranijo različna obdobja. V primeru komunikacije preko potisnih obvestil, bodo praviloma hranjeni do odpovedi tej obliki kontakta z nami (preklic privolitve).
Osebni podatki, ki jih piškotki zberejo o obiskovalcu, ki ni kupec spletne trgovine (tj. še posebej ko nekdo ni naročil, izdelka ni rezerviral, nima uporabniškega računa in ne uporablja drugih storitev), bodo shranjeni do vložitve ugovora ali preklica privolitve. Upravljavec lahko osebne podatke izbriše, če tri leta ne bodo uporabljeni za trženje ali druge zakonite namene (na primer statistične analize), razen če pravni predpisi Upravljavca ne obvezujejo k daljši hrambi osebnih podatkov.
Del osebnih podatkov se lahko hrani dlje, če ima obiskovalec kakršne koli zahtevke do Upravljavca ali za uveljavljanje zahtevkov Upravljavca ali za obrambo pred zahtevki (vključno s tretjimi osebami), v roku, ki ga za zastaranje določa zakon, zlasti Obligacijski zakonik.
Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov se nahaja v Politiki zasebnosti.

10. DATOTEKE PIŠKOTKOV, KI SE UPORABLJAJO V SPLETNI TRGOVINI

TIP

OPIS

ČAS IZTEKA

PAGECACHE_ENV

Potrebni za prikaz pravilne različice spletnega mesta obiskovalcu.

1 dan

frontend

V spletni trgovini shrani ID seje obiskovalca.

1 dan

snowmessage

Potrebi za prikaz sporočil v spletni trgovini.
Piškotek vsebuje datum, ko se je v sistemu pojavilo sporočilo za obiskovalca. Po nastavitvi piškotka brskalnik obiskovalca po spletni do zaprtja brskalnikatrgovini povpraša o vsebini sporočil in jih prikaže obiskovalcu.

Piškotek se po prenosu sporočil izbriše.

snow_cache_timestamp_[id-s klepu]

Uporablja se za preverjanje, ali je treba podatke v brskalniku obiskovalca posodobiti. Ta piškotek shrani datum, ko so bili ustvarjeni do zaprtja brskalnikapodatki o strani, ki jih shrani brskalnik za obiskovalce (kot so na primer nakupovalna košarica, povezave, povezane z računom).

do zaprtja brskalnika

store

Omogoča zagon ustrezne različice spletne trgovine.

do zaprtja brskalnika

cookies_accepted

Nastane, ko preberete sporočilo o uporabi piškotkov na spletnem mestu. Potrebno za skrivanje sporočila za obiskovalce, ki so sporočilo že prebrali.

365 dni

userCountry

Shranjuje podatke o državi obiskovalca, pridobljene na podlagi lokacije IP naslova.

365 dni

geo_store_switch_popup[kod-kraju]

Kje [koda države] to je koda države, kot je ugotovljena z IP naslova obiskovalca. Piškotek določi, ali je pojavno okno s predlogom za spremembo spletne trgovine na naslov IP obiskovalca primerno za lokacijo. Povezano s piškotkom userCountry.

365 dni

ygc

Vsebuje kodo, ki identificira obiskovalca za tržne namene.

365 dni

 

Tabela se sproti posodablja glede na orodja, ki jih uporablja Upravljavec. Trudimo se, da tabela vključuje vse piškotke, ki jih trenutno uporabljamo. Vendar bodo to vedno piškotki, ki se uporabljajo za enake namene, kot jih najdete v tabeli. Če želite biti na tekočem s seznamom piškotkov, ki jih uporabljamo, priporočamo, da redno preverjate aktualno vsebino Politike.

11. PIŠKOTKI TRETJIH OSEB

SPiškotki, ki jih uporablja Upravljavec, se v glavnem uporabljajo za optimizacijo storitve obiskovalca pri uporabi spletne trgovine ali aplikacije. Upravljavec sodeluje tudi z drugimi podjetji, ki ponujajo orodja za boj proti goljufijam z oglasi v smislu "ad fraud" in v okviru svojih marketinških (oglaševalskih) dejavnosti. Za namene tega sodelovanja brskalnik ali druga programska oprema, nameščena na obiskovalčevi napravi, prav tako shranjuje piškotke od subjektov, ki izvajajo takšne tržne dejavnosti in lahko postanejo upravljavci osebnih podatkov obiskovalca ali delujejo kot skupni upravljavci osebnih podatkov skupaj z Upravljavcem. Piškotki, ki so poslani s strani teh subjektov, zagotavljajo varnost uporabe spletne trgovine in obiskovalcu predstavljajo izključno oglase, ki ustrezajo njegovim individualnim interesom in potrebam. Po mnenju Upravljavce je prikaz prilagojenega oglaševanja za obiskovalca privlačnejši od oglaševanja, ki ni povezano z njegovimi potrebami. Brez teh datotek to ne bi bilo mogoče, ker subjekti, ki sodelujejo z Upravljavcem, zagotavljajo oglaševalsko vsebino obiskovalcem.

V okviru trženjskih dejavnosti Upravljavec uporablja storitve naslednjih subjektov, ki uporabljajo piškotke v spletni trgovini:

Subjekt

Povezava do informacij o načelih zasebnosti

Awin AG

https://www.awin.com/pl/rodo

Convertiser Sp. z o.o.

https://convertiser.com/pl/polityka_prywatnosci/

Criteo GmbH

https://www.criteo.com/privacy/

Facebook Ireland

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Ireland

https://policies.google.com/privacy?gl=pl   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

Heureka Group a.s.

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

Hotjar Ltd.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Inspigroup s.r.o.

https://www.glami.cz/info/privacy/

LiveChat Inc.

https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/

https://www.livechatinc.com/legal/gdpr-faq/

Pingdom AB

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

https://www.solarwinds.com/cookies

RTB House Poland Sp. z o.o.

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/website-privacy-policy/

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/

Seznam a.s.

https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Spark DigitUP Sp. z o.o.

https://trafficwatchdog.pl/files/tw_privacy_policy.pdf

Speedcurve Limited

https://speedcurve.com/terms/

Stileo Sp. z o.o.

https://stileo.it/static/privacy

Stylight Inc.

https://about.stylight.com/privacy-policy-en_US

Synerise S.A.

https://synerise.com/resources/privacy-policy

Tradedoubler Sp. z o.o.

https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy/

Trusted Shop GmbH

https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/

Wirtualna Polska Media S.A.

https://onas.wp.pl/poufnosc.html

VIV NETworks Sp. z o.o.

https://www.vivnetworks.com/pl/ochrona-danych-osobowych

Več informacij o piškotkih teh subjektov in odnosih z upravljavcem najdete v njihovih politikah zasebnosti.

12. KAKO IZBRISATI/BLOKIRATI PIŠKOTKE?

Obiskovalec lahko spremeni način uporabe piškotkov z upravljanjem svojega soglasja v nastavitvah zasebnosti na naši spletni strani (odvisno od trenutnih rešitev, ki jih je uvedel Upravljavec), ali s spreminjanjem nastavitev brskalnika ali preko aplikacije (odvisno od trenutnih rešitev, ki jih je uvedel Upravljavec).
Pri uporabi nastavitev brskalnika se način brisanja piškotkov razlikuje glede na uporabljeni spletni brskalnik. Informacije o brisanju piškotkov najdete na zavihku "Pomoč" izbranega spletnega brskalnika. Brisanje piškotkov ni isto kot brisanje osebnih podatkov s strani Upravljavca, pridobljenih s pomočjo piškotkov. Na primer, v Internet Explorerju lahko piškotke spremenite na ravni: Orodja -> Internetne možnosti -> Zasebnost; v Mozilla Firefox: Orodja -> Možnosti -> Zasebnost; v brskalniku Google Chrome: Nastavitve -> Prikaži napredne nastavitve -> Zasebnost -> Nastavitve strani -> Piškotki in podatki spletnega mesta. Dostopne poti se lahko razlikujejo glede na različico uporabljenega brskalnika.
Podrobne informacije o upravljanju piškotkov na mobilnem telefonu ali drugi mobilni napravi najdete v uporabniškem priročniku / uporabniškem priročniku določenega telefona ali mobilne naprave.
Blokiranje piškotkov tretjih oseb je možno tudi s hkratnim sprejemom piškotkov, ki jih uporablja Upravljavec neposredno (možnost "blokiraj piškotke spletnih mest tretjih oseb").
Če uporabljamo tehnologijo, podobno piškotkom, in vam brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča, da jo spremenite, lahko naše rešitve delujejo tako, da zagotavljajo pravilno delovanje trgovine in njeno varnost ne glede na nastavitve vašega brskalnika.

13. KAKŠNE BODO POSLEDICE IZBRISA ALI BLOKIRANJA PIŠKOTKOV?

V primeru piškotkov, katerih namen je olajšati ali izboljšati uporabo spletne trgovine, lahko omejevanje njihove uporabe v določeni napravi vpliva na delovanje spletne trgovine, na primer lahko je povezano z nezmožnostjo vzdrževanja prijavne seje, v nekaterih primerih pa lahko tudi znatno ovira uporabo spletne trgovine.

 

III. ALI SE LAHKO TA POLITIKA SPREMENI IN KAKO BOSTE ZA SPREMEMBO IZVEDELI?

Upravljavec lahko v prihodnosti spremeni Politiko. Vsakokrat bo informacijo o takšni spremembi objavil na spletni strani spletne trgovine in v aplikaciji. Z vsako spremembo bo prikazana nova različica pravilnika z novim datumom.

 

IV. OD KDAJ VELJA TA RAZLIČICA POLITIKE?

Ta Politika piškotkov velja od 04.04.2024.

 


 

- 2024-04-03
- 2023-05-22

 

Spremeni nastavitev Zaupanja redni partnerji